WAKACJE

wakacje 1

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Ośrodka oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Dyrekcja szkoły

   

ZASADY REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2018/19

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 we Wrocławiu przy ul. Ks. M. Lutra 6 kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przyjmuje dzieci i młodzież w wieku od 6 do 25 lat.

Ośrodek prowadzi nabór przez cały rok szkolny do:

Szkoły Podstawowej nr 89

Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych

Rodzic/opiekun prawny składa wniosek

w sekretariacie Ośrodka.

Wraz z wyżej wymienionym wnioskiem należy dostarczyć oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w celu wykonania potwierdzonej kopii.

Druk wniosku jest dostępny w sekretariacie Ośrodka przy ul. Ks. M. Lutra 6, budynek B,  I piętro, pok. 133 oraz do pobrania na stronie internetowej SOSW nr 1.

UWAGA: Rodzice/opiekunowie prawni dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego Ośrodka   serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami przez cały rok. W trakcie spotkania przedstawimy ofertę edukacyjną i terapeutyczną placówki, oprowadzimy  po szkole, jak również pomożemy w wypełnieniu wniosku o przyjęcie do SOSW nr 1

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu:

  • sekretariat: 71 798 68 33 wew. 100, 103
  • pedagog lub psycholog szkolny: 71 798 68 33 wew. 140, 141

Podstawa prawna

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2018/2019, odbywa się na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649)
  • Uchwały Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.
   

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

klasy młodsze

taniec rybek

klasa3

klasy mlodsze

klasy starsze

oskar

danka

magda

duet

pokojowki

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

absolwenci

   

MUZYKA I RUCH

20 czerwca 2018 r. w sali organowej odbył się koncert uczennic Wydziału Rytmiki Szkoły Muzycznej II stopnia, pt. "Muzyka i ruch".

muzyka ruch

Oglądaliśmy interpretacje ruchowe utworów muzycznych, słuchaliśmy żartobliwych piosenek oraz miniatur fortepianowych. Występy bardzo nam się podobały, dlatego nagradzaliśmy je gromkimi brawami.

   

VIII MISTRZOSTWA WROCŁAWIA

W NORDIC WALKING

wszyscy

start

Paweł Wojtek

Wojtek z mamą

Michał 7

wszyscy b

   

Strona 1 z 5