ZASADY REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2018/19

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 we Wrocławiu przy ul. Ks. M. Lutra 6 kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przyjmuje dzieci i młodzież w wieku od 6 do 25 lat.

Ośrodek prowadzi nabór przez cały rok szkolny do:

Szkoły Podstawowej nr 89

Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych

Rodzic/opiekun prawny składa wniosek

w sekretariacie Ośrodka.

Wraz z wyżej wymienionym wnioskiem należy dostarczyć oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w celu wykonania potwierdzonej kopii.

Druk wniosku jest dostępny w sekretariacie Ośrodka przy ul. Ks. M. Lutra 6, budynek B,  I piętro, pok. 133 oraz do pobrania na stronie internetowej SOSW nr 1.

UWAGA: Rodzice/opiekunowie prawni dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego Ośrodka   serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami przez cały rok. W trakcie spotkania przedstawimy ofertę edukacyjną i terapeutyczną placówki, oprowadzimy  po szkole, jak również pomożemy w wypełnieniu wniosku o przyjęcie do SOSW nr 1

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu:

  • sekretariat: 71 798 68 33 wew. 100, 103
  • pedagog lub psycholog szkolny: 71 798 68 33 wew. 140, 141

Podstawa prawna

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2018/2019, odbywa się na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649)
  • Uchwały Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.
   

FESTYN RODZINNY

 

DYREKCJA i RADA RODZICÓW SOSW nr 1

Serdecznie zapraszają

 wszystkich uczniów z rodzinami na

FESTYN RODZINNY

rodzinka

 

Który odbędzie się w sobotę

 

26 maja 2018r.

 

w godzinach: 10 – 13

 

W programie min:

- AUKCJA PRAC UCZNIÓW, - TOR PRZESZKÓD DLA KOMANDOSÓW , - ANIMACJE Z CHUSTĄ KLANZY,- “STACJA PLAŻA”, - LOTERIA FANTOWA, - MALOWANIE TWARZY, - KARAOKE - “W STARYM KINIE”, - “WEJDŹ NA BAJKĘ” , - AEROBIK , - “FRYKASY Z NASZEJ KLASY”, -STOISKO Z KAWĄ I HERBATĄ, , - “STUDIO FOTOGRAFICZNE”, - PIECZENIE KIEŁBASEK , - WYSTĘP UCZESTNIKÓW KLUBOWEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY “POZYTYWKA”


   

WOJEWÓDZKIM TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

PART 1527188042388

22 maja uczniowie naszego Ośrodka wzięli udział

w IX Wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,

który odbył się w SOSW nr 10 we Wrocławiu.

Nasza drużyna w składzie: Mateusz Dowhan, Norbert Jarczewski, Maciej Pietruszka

zaprezentowała się znakomicie i zajęła III miejsce w kategorii szkół podstawowych.

Chłopcy wykazali się zarówno wiedzą teoretyczną z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, jak i praktyczną, podczas jazdy rowerem. Mieli również okazję zmierzyć się

z zadaniem udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w zaaranżowanej scence sytuacyjnej.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!

   

UROKI DOLINY BARYCZY

14, 15 i 16 maja klasy Va, Vb i VIIb były na wycieczce w Krośnicach.

dolina baryczy_kladka

Uczniowie uczestniczyli w projekcie edukacyjnym tamtejszego Centrum Edukacji Ekologicznej.

dolina baryczy_staw

Wraz z przewodnikami - edukatorami oglądali Stawy Milickie oraz przyglądali się żyjącym tam gatunkom roślin i zwierząt.

dolina baryczy_lornetki

dolina baryczy_konie

Oprócz wycieczek autokarowych po okolicy, wzięli też udział w laboratoryjnych zajęciach na temat wody. Dużą atrakcją był przejazd kolejką wąskotorową oraz lekcja w muzeum minerałów i skamieniałości.

dolina baryczy_kolejka

Nie zabrakło dyskoteki, lodów i zabaw na świeżym powietrzu.

   

ŚWIĘTO CHLEBA

W tym roku, tradycyjne już, święto chleba dla najstarszych klas szkoły odbyło się 22 maja. Rozpoczęło się tańcem ludowym „Zasiali górale..”, który odtańczyły dziewczynki w kolorowych wiankach na głowach i chłopcy z czerwonymi szarfami.

chleb3

Następnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną o historii chleba, sposobie wypieku i jego rodzaja,ch przygotowaną przez panią bibliotekarkę.

chleb2

Na zakończenie prezentacji usłyszeliśmy, że każdy człowiek powinien szanować chleb, ponieważ jest on naszym powszednim pożywieniem. Jak mówi ludowe przysłowie: „Bez chleba żyć się nie da”. Słowa te są wyrazem naszej codziennej troski o chleb powszedni i głębokim uzasadnieniem dzisiejszej uroczystości – „Święta Chleba”. To także świadectwo wielkiego uznania dla rolników, młynarzy, piekarzy i cukierników. To oni właśnie dosypują garstkę swojej pracy do każdego bochenka chleba, który codziennie gości na naszym stole. Dziś mamy okazję podziękować im za ogromny trud i pracę, dzięki której z szacunkiem traktujemy każdą okruszynę chleba. Bo od szacunku dla kromki, naszej strawy powszedniej już tylko krok do szacunku dla najbliższych, do kraju rodzinnego, do otaczającego nas świata.”

chleb1

Na zakończenie uroczystości dzieliliśmy się chlebem wypowiadając słowa „bądź dobry jak chleb…”. Uczniowie częstowali się słodkimi bułkami ufundowanymi przez piekarnię Hert i koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działające przy ośrodku.

 W każdym bochnie chleba

tkwi ziarnko zboża,

okruch soli,

kropla wody,

praca rąk człowieka

i dobroć Boża.

   

Strona 1 z 4