zacarowany-swiat-ksiazek

Program młodego czytelnika  "Zaczarowany świat książek"

Jednym z najpotężniejszych czynników rozwoju dziecka i jednocześnie profilaktyką trudnych i aspołecznych zachowań jest głośne czytanie. Czytanie rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia i koncentracji, niesie ogromną wiedzę, rozbudza zainteresowania. Głośne czytanie buduje więź między rodzicem a dzieckiem, nauczycielem a wychowankiem, wspiera rozwój psychiczny dziecka. Przyczynia się również do budowania mocnego systemu wartości dziecka i kształtuje jego wrażliwość moralną.

Program czytelniczy Zaczarowany świat książek skierowany jest do wychowanków internatu SOSW nr 1. Cykliczne zajęcia prowadzone są dwa razy w miesiącu. Obejmują one głośne czytanie książek przez wychowawcę, próby samodzielnego czytania, ekspresję plastyczno-ruchową, zajęcia w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, wyjścia do księgarni oraz obchody Dnia Książki.

Cele programu:

  • odkrycie przez wychowanków przyjemności z obcowania z książką;
  • ukazanie bogactwa i różnorodności książek (gatunków literackich: bajki i baśnie, wiersze, współczesne opowiadania dla dzieci, bajki terapeutyczne, książki z rebusami, zagadkami);
  • zaproponowanie książki, jako dobrej alternatywy wobec telewizji i komputera;
  • rozwój inteligencji emocjonalnej, wzrost poczucia własnej wartości;
  • wzrost kompetencji społecznych;
  • zwiększenie zdolności wychowanków do refleksji, wyciągania wniosków i krytycznego myślenia;
  • rozwijanie pamięci i wyobraźni, nauka myślenia;
  • doskonalenie umiejętności językowych dzieci;
  • wyrabianie nawyku szanowania książek.