Program młodego czytelnika

                                   Zaczarowany świat książek

Jednym z najpotężniejszych czynników rozwoju dziecka i jednocześnie profilaktyką trudnych i aspołecznych zachowań jest głośne czytanie. Czytanie rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia i koncentracji, niesie ogromną wiedzę, rozbudza zainteresowania. Głośne czytanie buduje więź między rodzicem a dzieckiem, nauczycielem a wychowankiem, wspiera rozwój psychiczny dziecka. Przyczynia się również do budowania mocnego systemu wartości dziecka i kształtuje jego wrażliwość moralną.

 

Program czytelniczy Zaczarowany świat książek skierowany jest do wychowanków internatu SOSW nr 1. Cykliczne zajęcia prowadzone są dwa razy w miesiącu. Obejmują one głośne czytanie książek przez wychowawcę, próby samodzielnego czytania, ekspresję plastyczno-ruchową, zajęcia w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, wyjścia do księgarni oraz obchody Dnia Książki.

Cele programu:

 

  • odkrycie przez wychowanków przyjemności z obcowania z książką;

 

  • ukazanie bogactwa i różnorodności książek ( gatunków literackich: bajki i baśnie, wiersze, współczesne opowiadania dla dzieci, bajki terapeutyczne, książki z rebusami, zagadkami)

 

  • zaproponowanie książki, jako dobrej alternatywy wobec telewizji i komputera;

 

  • rozwój inteligencji emocjonalnej, wzrost poczucia własnej wartości;

 

  • wzrost kompetencji społecznych;

 

  • zwiększenie zdolności wychowanków do refleksji, wyciągania wniosków i krytycznego myślenia;

 

  • rozwijanie pamięci i wyobraźni, nauka myślenia;

 

  • doskonalenie umiejętności językowych dzieci;

 

  • wyrabianie nawyku szanowania książek.

Opracowanie i realizacja: p. Karolina Drelak-Kłobuch