MAKATON - PROGRAM ROZWOJU KOMUNIKACJI 

     

 

To, że dziecko nie mówi, nie oznacza, iż nie ma nam nic do powiedzenia. Dzieci wiedzą, że do komunikacji służy mowa, ale bardzo często z racji niepełnosprawności intelektualnej, proces nadawania i rozumienia komunikatu słownego jest zaburzony. Aby umożliwić i ułatwić naszym uczniom komunikowanie się, posługujemy się różnego rodzaju alternatywnymi metodami porozumiewania się.

 

gest "jeść"       

 

Jedną z nich jest Program Rozwoju Komunikacji Makaton - system prostych gestów i symboli graficznych przypisanych konkretnym przedmiotom, działaniom i sytuacjom. Niezwykle istotne jest to, że zarówno gestom, jak i wskazywaniu symboli graficznych zawsze towarzyszy prawidłowa mowa nauczyciela i – jeśli to możliwe – dziecka. W ten sposób uczymy dziecko mówić i rozumieć słowa.

Wybór formy gestu lub symbolu zależy od indywidualnych potrzeb i umiejętności dziecka. Jeśli jest ono w stanie wykonać i rozumieć gesty – wtedy uczymy je posługiwania się nimi. Uczniowie, dla których wykonanie gestu jest trudne lub niemożliwe – posługują się symbolami graficznymi.

 

gest "książka"      

 

Dla każdego dziecka, które potrzebuje tego rodzaju wsparcia w komunikowaniu się, wychowawca opracowuje swoisty słownik gestów lub symboli. Ścisła współpraca z rodzicami i wszystkimi nauczycielami pracującymi z dzieckiem pozwala na stworzenie jednolitego systemu komunikowania się we wszystkich miejscach i sytuacjach, w których znajduje się dziecko w trakcie pobytu w szkole i w domu.

 

 gest "lody"         

 

Słownik ten jest stale wzbogacany w zależności od potrzeb i zainteresowań dziecka oraz jego opiekunów. Chodzi o to, by dziecko w pełni uczestniczyło w życiu rodzinnym i szkolnym oraz miało możliwość wyrażania swoich potrzeb, pragnień i emocji.